СРЕЩА

24.02.2010 02:00

Детски терапевтичен център "Слънчице" обявява дата за среща на 27.02.2010г. от 11ч. в Базата на ул."Войнишка слава"18.

Дневен ред на срещата:
1. Алтернативни подходи при работата и възпитание на деца със СОП
2. Конна терапия
3. Обсъждане на предложения от страна на родителите
4. Беседа със специалистите н...а центъра - психолози, логопеди, специални педагози, педиатър
5. Гост на срещата - проф. Бойкинов