кога да се каже

Дата: 31.07.2014 | Вложил: daniela

имам две деца близнаци на 3 год и 9 месеци сама ги чувам другиот родител е умрен кога тие беа 1 месец досега не поставуваат прасања за татко им кога и како да им се каже дека татко им е умрен

Да се вложи нов материал