Ре: Здравейте.

Дата: 25.02.2014 | Вложил: Радка Цонкова

Здравейте, документите, които са необходими са съвместен договор за доброволно посещение на центъра, бележка от личен лекар за здравословното състояние и също така се попълва информачионна кърта за детето, която ние ви предоставяме, състои от се от няколко въпроса за детето. Цената за цял месечен престой е 280 лв. Поздрави от нашия екип! Заповядайте пир нас!

Да се вложи нов материал